Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Hundige Lille Skole
Billedet på sidehoved

Hundige Bygade 10, 2670 Greve 

Tlf.: 43 97 43 00 Mail: [email protected]

 Velkommen til Hundige Lille Skole - Fri grundskole oprettet i 1968

 

Hvad skal vores barn lære, og hvad skal vores barn have med i rygsækken, når han eller hun engang forlader 9. klasse? Disse spørgsmål er væsentlige og relevante at overveje, når man som forældre skal vælge en skole til sit barn.

Skal skolen enten være en dannelsesskole og kulturbærende institution, hvor demokratiet er i centrum, og hvor det er skolens grundlæggende opgave at danne og skabe gode demokratiske, livsduelige og samfundsbevidste borgere? Eller skal skolen være den formelt faglige skole, hvor fokus på grundlæggende faglighed sættes i centrum, for at næste generation i Danmark kan klare sig konkurrencemæssigt i den globaliserede virkelighed, som præger verden i dag?

På Hundige Lille skole betragter vi det ikke som et enten-eller, men som et både-og, fordi vi betragter begge ovennævnte formål som lige relevante og væsentlige. Vi er nemlig en skole, hvor eleverne både opnår grundlæggende formelle og solide faglige færdigheder og kundskaber samtidig med, at de også uddannes til at være demokratiske, samfundsbevidste og livsduelig medborgere. Skolens opgave er således både at fremvirke formelle arbejdskvalifikationer og dannelse af mennesker i historie, kultur og fælleskab. Vi har mange års positive erfaringer med, at vi giver vores elever de bedste forudsætninger for et godt og livsdueligt liv, fordi vi i skolens hverdag lader målrettet faglighed gå hånd i hånd med menneskelige værdier som tillid, tryghed, respekt, fællesskab og demokrati.

Læring foregår ofte som en del af en social proces og i samspil med andre, og vi mener, at netop individualiteten eller det enkelte menneskes særpræg kun udfoldes optimalt ved, at mennesket deltager aktivt i et fælleskab. Ens personlighed og kompetencer skabes og udvikles i mødet med andre mennesker og i relationer mellem mennesker.

Vi vægter højt, at vores elever udviser nysgerrighed og åbenhed over for nye oplevelser; ligesom vi understøtter den enkelte elevs egen motivation for og aktive deltagelse i læringsprocessen - herunder elevens lyst til at tilegne sig nye færdigheder, emner, indsigter og kritisk tænkning.

Læs mere om Hundige Lille Skole her på vores hjemmeside, og hvis du er interesseret i at høre mere om vores skole, er du altid velkommen til at kontakte os for en aftale om at komme på besøg og få rundvisning.  

 

Lars Støchkel-Hinnum

Skoleleder