Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Hundige Lille Skole
Billedet på sidehoved

Hundige Bygade 10, 2670 Greve 

Tlf.: 43 97 43 00 Mail: [email protected]

Skolens formål & målsætning

Skolens formål er at drive privat grundskole efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v. Skolen er forpligtet på at give en undervisning, der som et minimum står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Skolen hviler på et humanistisk menneskesyn og demokratisk grundholdning, hvor tolerance, åndsfrihed, viden, forståelse, dialog, nærvær, tillid, ansvarlighed og faglighed er i centrum. Der lægges betydelig vægt på et solidt samarbejde mellem forældre, lærere og elever. Skolen har ikke noget specifikt ideologisk, politisk eller religiøst tilknytningsforhold.

 

Skolens målsætning:

  • At danne /uddanne vores elever til livsduelighed.  Livsduelighed betyder, at vores elever optimalt får udfordret og udviklet evner og kompetencer – både fagligt, socialt og personligt, og at den enkelte elev kender både sine ressourcer og grænser, kan tage ansvar for eget liv og kan indgå og fungere i relationer og et ansvarligt fælleskab med andre.
  • At eleverne udvikler sig fagligt, erhverver sig kundskaber og færdigheder; udvikler individuelle evner, og at eleverne trænes i selvstændigt arbejde, kritisk vurdering og ansvarsfølelse. Ved faglighed mener vi både det at lære noget i de forskellige fag, ved de obligatoriske lejrskoler/udvekslingsrejser, teaterperioder og andre undervisnings- og læringsaktiviteter; og ikke mindst at opleve glæden ved at lære.  
  • At eleverne tilegner sig viden og giver dem et fagligt fundament, som kvalificerer dem til at leve og virke i samfundet og verden.
  • At give eleverne et fundament ved hjælp af hvilket, de bliver i stand til at udtrykke følelser, meninger og holdninger.   
  • At medvirke til, at børnene bliver i stand til at tage stilling til samfundsforholdene i bred forstand, og oplyse eleverne om handlemåder og handlemuligheder samfundsmæssigt - både lokalt og globalt.
  • At give eleverne en historisk forståelse og en anerkendelse af deres rolle i det samfund, de lever i. Vi ønsker at gøre eleverne bevidste om det demokrati, vi lever i. Demokratisk sindelag og forståelse bunder i anerkendelse af lige rettigheder, derfor er det betydnings-fuldt at kunne respektere andres meninger, holdninger og kulturelle baggrunde.
  • At styrke den enkeltes personlighed, opbygge selvtillid, gøre eleverne i stand til at tage et medansvar og gøre dem samfundsbevidste.
  • At skabe et skolemiljø, præget af tillid, tryghed, ansvarlighed, kritik, selvkritik, musikalsk og kreativ aktivitet, faglighed, innovation og idérigdom.