Forældreforum

På Hundige Lille Skole har vi et forældreforum, som består af en forældrerepræsentant fra hver klasse. Forældreforum har til opgave at fremme debatten om pædagogiske og opdragelsesmæssige spørgsmål blandt forældrene på skolen. Samarbejdet er positivt for det enkelte barns udvikling, både i forhold til den faglige del, men i høj grad også i forhold til identitetsudviklingen fra indskoling til mellemtrin og videre i overbygningen, hvor mange børn kommer i puberteten, der kan være svær at håndtere både som skole og forældre. Det er væsentligt, at der dannes forældrenetværk i de enkelte klasser i forhold til at kunne tale om børns udvikling og de udfordringer, der evt. opstår for ethvert barn på forskellige tidspunkter i deres opvækst - det kan være i forhold til alkoholpolitik, snak om konfirmation, fester m.m. Disse problemstillinger kan således også drøftes og erfaringsudveksles i Forældreforum og derved gives der mulighed for erfaringsudveksling og sparring. I mange sammenhænge har vi brug for forældrenes praktiske hjælp - eksempelvis i forbindelse med arrangementer, hvor Forældreforum også kan være behjælpelige. Forældreforum mødes 4 gange om året. Der er en læreransvarlig tilknyttet forældreforum.