Skolens elevråd

Skolens elevråd er sammensat af en elevrådsrepræsentant fra hver klasse. Der er en fast lærer tillnyttet elevrådet. Der bliver inden et elevrådsmøde udleveret en dagsorden, så den enkelte klasse har mulighed for at diskutere relevante punkter inden selve mødet. Derved har klasserne også mulighed for at give input og stille spørgsmål, som det enkelte elevrådsmedlem kan have med til mødet. Efter et elevrådsmøde modtager klasserne et referat, som bliver gennemgået, og som bevirker, at eleverne hele tiden er informeret om det, der foregår i elevrådet samtidig med, at elevrådet har fingeren på pulsen med hensyn til, hvad der rører sig blandt skolens elever. Elevrådet afholder stormøder for alle skolens elever, som udgangspunkt en gang om måneden. Det vil sige, at det er elevrådet som varetager indkaldelsen og afholdelsen af mødet. Som faste punkter kan nævnes præsentation af nye elever og fællessang.