Sociale og personlige kompetencer

Sociale og personlige kompetencer er væsentlige kompetencer for skoleelever at udvikle og tilegne sig, idet det drejer sig om evnen til at klare sig sammen med andre mennesker, og om udvikling af evnen til opmærksomhed og koncentration i et nært fællesskab. Disse kompetencer udvikles i samvær med andre mennesker og kræver betydelig hjælp fra forældre, pædagoger, lærere og kammerater. Denne hjælp kan kun foregå i en positiv atmosfære med stor gensidig opmærksomhed, respekt, tillid og ansvarlighed.

Sociale kompetencer indebærer:

Skolen arbejder med de sociale kompetencer på mange måder. Der arbejdes bl.a. med:

Elever har brug for:

     Eleven skal lære: