IT & bærbar pc

Det er et krav og en forudsætning, at eleverne fra og med 4. klasse medbringer egen bærbar pc med netadgang, således at de kan benytte den dagligt i undervisningen, og så de kan blive koblet på skolens trådløse internet, googlekonto, elevintranettet, printere, de elektroniske tavler ved fremlæggelser, m.m. Ved afgangsprøverne og terminsprøver anvender eleverne nu deres egen pc. 

Skolen ønsker at integrere digitale læringsformer endnu mere, således at det kan være med til at skabe varierede og differentierede undervisningsformer, som kan styrke motivation og læring hos eleverne. Dette skal ikke kun ske i overbygningen, men allerede i mellemtrinnet. Vores elevers it-kompetencer skal udvikles og styrkes meget tidligere end hidtil, da vi ved, at it-kompetencer i stigende grad efterspørges på de fleste uddannelser efter grundskolen og i samfundet. Ligeledes fremgår det af Fælles Mål fra Undervisningsministeriet, at it skal indgå i alle fag på de kerneområder, hvor anvendelsen af it kan understøtte elevernes læring.

Forældre behøver ikke at investere i en avanceret og bekostelig bærbar pc, da lærernes erfaring er, at mange prisvenlige bærbare pc´ere sagtens kan køre de programmer, som skolen benytter og er ganske glimrende til at benytte i den daglige undervisning. Alle elever får stillet den software - som skolen har elev-licens til - til rådighed – herunder tekstbehandlingsprogrammer.

Der er elevskabe i klasselokalerne, hvor eleverne kan opbevare deres bærbare computere forsvarligt og aflåst, når de ikke bruger den.