UUV – Skolevejledning

Skolen er tilknyttet (Ungdommens uddannelsesvejledning) Køge Bugt. UUV har ansvaret for uddannelses- og erhvervsvejledningen på skolerne. Eleverne møder vejlederen på sin egen skole, for det er vejlederens ansvar, at hver enkelt får lavet f.eks. uddannelsesbog & uddannelsesplan, samt at arrangere praktikophold. Formålet med undervisningen i uddannelses-, erhvervs- og arbejds-markedsorientering er, at den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og indser værdien af at gennemføre en uddannelse. Efter Undervisningsmini-steriets retningslinjer, skal eleverne i 8. og 9. klasse senest 1. december hvert år erklæres uddannelsesparate. Faglige, sociale og personlige kompetencer skal vurderes i forhold optagelse til ungdoms- og erhvervsuddannelserne. Denne vurdering foretages af UU-vejlederen i samarbejde med klasselæreren og faglærerne.

 

UEA-Dag

På mellemtrinnet afholdes en gang om året en UEA-dag. Hvor der er fokus på uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering, således at den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og indser værdien af at gennemføre en uddannelse. Dette arbejdes der videre med i overbygningen.

 

Uddannelsesparathedsvurdering

Alle elever skal vurderes på baggrund af deres standpunktskarakterer i 8. og 9. kl., samt en helhedsvurdering af den enkelte elevs sociale og personlige kompetencer. Helhedsvurderingen ser bl.a. på følgende:

 

Personlige kompetencer:

 

Sociale kompetencer: