Terminsprøver

Skriftlige og mundtlige terminsprøver afholder overbygningen ca. to gange i skoleåret. Terminsprøverne afvikles for at give eleven mulighed for at teste eget fagligt standpunkt, samt   indblik i, hvordan tiden disponeres i en prøvesituation.

 

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver

(FP9) afholdes i maj-juni hvert år.

 

Fag

Skolen underviser i følgende fag: