Teater & musik

Undervisning i teater og musik vægtes højt, da det styrker eleverne fagligt, socialt og personligt. I alle tre team arbejdes med teaterperioder på forskellige tidspunkter af året. Hvert trin på skolen laver deres eget teaterforløb - med skuespil, musik, kulisse- og kostumehold.  Teaterperioden er en meget lærerig og udviklende periode for alle elever, derfor vægtes den højt på skolen. Her styrkes sammenhold og kammeratskab på tværs af klasserne, ansvarligheden og fællesskabsfølelsen. Teaterarbejde er desuden et væsentligt element i forbindelse med elevernes faglige, sociale og personlige udvikling, hvor der arbejdes med styrkelse af den enkelte elevs selvtillid og tro på egne evner. Forestillingerne opføres som udgangspunkt om aftenen og foregår i hallen. Eleverne fra de øvrige trin inviteres altid til at overvære generalprøven inden premieren.

Indskolingens teaterperiode

Teaterperioden i indskolingen har et overordnet tema/indhold, der er fælles og varierer fra år til år. Eleverne arbejder i tre uger med fremstilling af kulisser, rekvisitter, indøvning af replikker, sceneoptræden, musik og sang. De elever, der det pågældende år er på kor og musik, koncentrerer sig om dette i alle tre uger.

Mellemtrinnets teaterperiode

I mellemtrinnets teaterperiode arbejder eleverne i tre uger på fire arbejdshold: musikere, skuespillere, kulissefolk og PR. Musikholdet arbejder med at opføre sange, som tilpasses teaterstykket. Skuespillerne bruger tid på at øve roller, lære/eller skrive manuskriptet. De elever, der har lidt mindre roller, bruger desuden tiden til at lave rekvisitter. Kulisseholdet opbygger rammerne i skolens fællesrum og laver rekvisitter. PR-holdet sørger for mediedækning ved at lave programmer, lave pressedækning, website, m.m.

Overbygningens kulturperiode

Kulturperioden i overbygningen er kulminationen af overbygningens valgfagshold – drama, scenografi og musik. I kulturperioden (to uger) skal overbygningens elever i 7. og 8. klasse arbejde med forskellige kreative fag, der giver dem mulighed for at udtrykke oplevelser, forestillinger, følelser og tanker. Eleverne arbejder på tværs af klasserne og på forskellige hold, og der undervises i forståelse i brug af det dramatiske udtryk som en mulighed for at indleve sig i mennesker, situationer og miljøer. Eleverne skal gennem forskellige øvelser øge deres forståelse af den dramatiske udtryksforms særlige æstetiske, kropslige og sociale muligheder. Emnerne er kultur i bred forstand, men med særlig fokus på temaer inden for billedkunst, musik, teater, litteratur, kulturhistorie og film. Kulturperioden sluttes med en forestilling for forældre og andre interesserede.