Tilsyn med skolen

Ifølge lov om friskoler og private grundskoler påhviler det forældrene til børn i skolen (forældrekredsen) at føre tilsyn med, at skolen giver en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Det er bestyrelsens ansvar, at der fastlægges retningslinjer for forældrenes eget tilsyn. Herudover er der regler for eksternt tilsyn med skolens undervisning, særligt inden for fagene dansk, matematik og engelsk.

 

Eksternt tilsyn

Der føres eksternt tilsyn med undervisningen i dansk, matematik og engelsk. Den tilsynsførende afgiver hvert år en erklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse om elevernes standpunkt i disse fag og den øvrige undervisning.

Det er i øvrigt også en form for tilsyn, at der medvirker eksterne censorer ved de afsluttende prøver (FP9).

Tilsynserklæringen kan læses på skolens hjemmeside.