Traditioner

Hundige Lille Skole har mange forskellige fællesarrangementer og traditioner, der holdes i løbet af skoleåret:

Skolernes motionsdag

Afholder vi fredagen før efterårsferien ligesom resten af landets skoler. Skolernes Motionsdag er for hele skolen.

Klassefester/ fællesspisning/ trindelte fester i løbet af året

Det er muligt for hver klasse at afholde sociale arrangementer – såsom klassefest, fællesspisning m.v. på skolen. Det er forældrene, der står for disse arrangementer.

Forældrekredsens sommerfest

Afholdes en uge før sommerferien. Det er sædvanligvis en grill-fest, hvor deltagerne selv kan tilkøbe eller medbringe deres mad og 6. klasses forældre sørger for selve arrangementet. Det er en hyggelig tradition og oplagt mulighed for forældrekredsen til at sige ”God sommerferie!” til hinanden.

Stormøde

Der er et månedligt fælles møde for hele skolen (elevrådet står for indkaldelsen), hvor hver klasse er ”på” hen over et skoleår. Klassen planlægger selv indholdet af oplægget, samt finder sange til fællessang. Der afholdes som udgangspunkt ét stormøde pr. måned. Det er elevrådet, der står for indkaldelsen.

Indskolingens julefest

Afholdes som afslutningen på to ugers juleemne. Op til julefesten arbejder indskolingen med forskellige juleværksteder, juleteater, Lucia-optog, bagehold, klip og klister og faglige værksteder med dansk og matematik. Her arbejdes på hold på tværs af de fire indskolingsklasser. Eleverne optræder, og der er salg fra julebasaren af de forskellige hjemmeproducerede juleting. Der er julepyntet i alle klasselokaler og her serveres gløgg, sodavand og æbleskiver til alle. Vi slutter af med at synge julen ind og danse om juletræet. Julemanden kommer sædvanligvis på besøg, selvfølgelig medbringende sækken med slikposer.

Fastelavn

Holder indskoling og mellemtrin. Dagen indeholder typisk udklædning, dans, vi slår katten af tønden og slutter af med kakao og fastelavnsboller

Mellemtrinnets fælles julefrokost

Afholdes for mellemtrinnets elever i løbet af december måned.

Mellemtrinnets fastelavnsfest

Afholdes en gang årligt.

Sidste skoledag for 9. klasse

Afholdes inden de skriftlige afgangsprøver begynder.  Der spilles en venskabelig fodboldkamp mellem lærerne og afgangseleverne. Efterfølgende kastes der karameller til resten af skolens børn, samt vandkamp i skolegården (for dem der vil være med). Organiseringen af dagen forestår overbygningens lærere og elever.

Dimission

Dimission for 9. klasse afholdes sidste skoledag inden sommerferien. Dette arrangement foregår som regel fra 12:00-14:00, hvor afgangselevernes familie er inviteret til at overvære overrækkelsen af afgangsbeviser, taler og underholdning.