Lærerne

Lærerne er i deres arbejde forpligtet på skolens målsætninger, læseplan og værdigrundlag.

Det forventes af lærerne, at de er:

Lærerne har frihed i forhold til undervisning- og læringsmetoder og didaktik, når de tilrettelægger undervisningen. De må på hvert af deres arbejdsområder gøre sig klart, hvad der arbejdes med - med hensyn til mål, indholdsmæssigt og formmæssigt. De skal sikre, at eleverne på alle områder ved, hvad der forventes af dem. Det kræver bl.a., at hver lærer følger delmål, slutmål og undervisningsplaner. Og at lærerne altid forklarer, hvilke forvent-ninger, der er til eleverne.

Hundige Lille Skole forholder sig aktivt til barnet gennem hele skoleforløbet. Samtalen er et redskab til at danne sig sine egne meninger og kunne give udtryk for dem. I samtalerne skal ligge overvejelser om fælles menneskelige grundvilkår. Det er vigtigt at understrege, at skolen i socialiseringsprocessen iværksætter den sekundære socialisering af eleverne igennem den daglige undervisning og skolegangen i øvrigt, og ud over de faglige kompetencer skal undervisningsfor-løbet bevirke, at elevernes måde at møde hinanden på sker med ligeværd og gensidig respekt, og dermed ruster og forbereder eleverne til en forståelse af, at vi som mennesker kun er noget i kraft af andre, og at vi som menneske kun kan forstås i relation til andre mennesker. Den primære socialisering (herunder at ens barn møder til tiden, velforberedt og veludhvilet, medbringer ordentlig madpakke, pennalhus, m.m.), er kun forældrene/familien ansvarlige for.