Undervisningstimer & Frikvarterer

Undervisningstimer

Skoledagens længde er følgende:

 

 

Fagene og undervisningstimerne (klokketimer) er følgende om ugen:

Indskoling

0.kl.

Dansk/emne

 

 10

 

Matematik

 

4

 

Musik

 

2

 

Leg & bevægelse

4

 

Læsebånd

1,25

1.kl.

Dansk/emne

 

9

 

Matematik

 

4

 

Idræt

 

2

 

Billedkunst

2

 

Musik

 

1

 

Engelsk

 

1

 

Natur/teknik

 

1

 

Læsebånd

 

1,25

2. kl.

Dansk/emne

 

9

 

Matematik

 

4

 

Idræt

 

2

 

Engelsk

 

1

 

Musik

 

1

 

Billedkunst

2

 

Natur/teknik

 

 1

 

Læsebånd

 

1,25

3. kl.

Dansk/emne

 

8

 

Matematik

 

4

 

Natur/teknik

 

1

 

Idræt

 

2

 

Billedkunst

1

 

Musik

 

1

 

Engelsk

 

2

 

Historie

 

1

 

Læsebånd

 

1,25

Mellemtrin

4. kl.

Dansk/emne

7

 

Matematik

4

 

Natur/teknik

2

 

Engelsk

 

3

 

Historie

 

1

 

Musik

 

1

 

P-fag

 

1

 

Aktivitetstime

 

 4

 

Idræt

 

2

 

Læsebånd

 

1,25

5. kl.

Dansk/emne

7

 

Matematik

4

 

Natur/teknik

2

 

Engelsk

 

3

 

Musik

 

1

 

P-fag

 

1

 

Idræt

 

2

 

Historie

 

1

 

Tysk

 

1

 

Aktivitetstime

3

 

Læsebånd

 

1,25

6. kl.

Dansk/emne

7

 

Matematik

4

 

Natur/teknik

2

 

Engelsk

 

3

 

Musik

 

1

 

P-fag

 

1

 

Idræt

 

2

 

Historie

 

1

 

Tysk

 

1

 

Aktivitetstime

 

3

 

Læsebånd

 

1,25

Overbygning

7. kl.

Dansk

6

 

Matematik

 

4

 

Fysik, kemi, biologi

3

 

Engelsk

 

3

 

Tysk

 

3

 

Historie

 

1

 

Geografi

 

1

 

Valgfag

 

2

 

Idræt

 

2

 

Læsebånd

 

1,25

8. kl.

Dansk

6

 

Matematik

4

 

Fysik, kemi, biologi

3

 

Historie

 

1

 

Geografi

 

1

 

Samfundsfag

1

 

Engelsk

 

3

 

Tysk

 

3

 

Idræt

 

1

 

Valgfag

 

2

 

Læsebånd

 

1,25

9. kl.

Dansk

 

5

 

Matematik

4

 

Fysik, kemi, biologi

3

 

Historie

 

1

 

Geografi

 

1

 

Samfundsfag

2

 

Engelsk

 

3

 

Tysk

 

3

 

Idræt

 

2

 

Musik/valgfag

 

1

 

Læsebånd

 

1,25

 

Frikvarterer

1. pause ligger i tidsrummet kl. 9.45- 10.00

2. pause ligger i tidsrummet kl. 11.00-11.40

3. pause ligger i tidsrummet kl. 12.40-12.50

4. pause ligger i tidsrummet kl. 12.50-14.00

SFO´en har åbent efter skole i tidsrummet 13.50 - 17.00 og morgenåben i tidsrummet 7.00 - 8.30.