Mælkeordning

Alle elever får tilbudt en økologisk mælk hver skoledag som en del af skolepengene. Skolen får tilskud via EU på mælk til skolebørn, men ikke til juice. Det vil sige, at for dem, der ikke bryder sig om mælk, vil der ikke være andre tilbud.