ForældreIntra

ForældreIntra er internt og lukket område for forældre til elever på skolen. Her kan skolens forældre følge med i, hvad der sker i de klasser, som deres børn går i. De får adgang til en lang række oplysninger om livet i klassen, eksempelvis skemaoplysninger, årskalender, årsplaner, nyhedsbreve, aktuelle og kommende aktiviteter, og de får mulighed for at kommunikere direkte med klassens lærere og med de øvrige forældre i klassen. Som forældre kan man som udgangspunkt regne med, at lærerne læser beskeder mindst tre gange om ugen, og de vælger selv det tidspunkt, der passer dem. Hvis læreren er på lejrskole/ udvekslingsrejse, har ferie, er syg eller af anden årsag er fraværende fra skolen, vil læreren sædvanligvis først svare, når pågældende er tilbage på skolen. I øvrigt kan beskeder ikke forventes besvaret i weekenden (fredag kl. 15.00 – mandag kl. 8.00). ForældreIntras beskedsystem kan benyttes til korte beskeder og korte svar kan forventes. Hvis der er behov for en længere dialog omkring et barn, bør den mundtlige kommunikation benyttes. Skolen forventer, at forældrene løbende holder sig ajour med informationer på forældreIntra. Beskederne i forældreIntra skal holdes i en saglig og sober tone.