Hundige Lille Skoles trivselspolitik for at forhindre mobning

 

Definition af mobning

En person bliver mobbet, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere andre personer.Mobbeprocessen kendetegnes ved, at offeret føler sig underlegen og ude af stand til at forsvare sig mod angrebene, der foregår systematisk over tid. Det er mobning, når man føler sig krænket en eller flere gange, og det står på over længere tid. Mobning er, når børn (eller voksne) bevidst og overlagt sårer, truer eller på anden måde forulemper andre gentagne gange.  Mobning kendetegnes ved en ulighed i et magtforhold, fx at der er flere børn imod ét barn. Det er vigtigt at sondre mellem smådrillerier, konstruktiv kritik fra lærer til elevens sociale og faglige udvikling, og så det vide spænd af fysisk og psykisk mishandling, som mobning er. (Den internationalt anerkendte definition af mobning er formuleret af pædagogikprofessor Dan Olweus).

 

Principper