Specialundervisning

Skolen er tilknyttet PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i Greve Kommune. Det betyder, at vi på lige fod med andre skoler i Greve Kommune kan få råd og vejledning til de elever på vores skole, som har brug for specialundervisning, fx lydtræning, staveundersøgelse, motorisk træning og evt. samtaler med en skolepsykolog.

Det er PPR's opgave i samarbejde med forældrene og de professionelle omkring eleverne at:

For at få den fornødne vejledning fra PPR kræver det, at der bliver lavet et skema, som klasselæreren sammen med forældre skal udfylde. Det er kun skolepsykolog, læse/stavekonsulent eller tale/hørelærer, som har adgang til at læse skemaet.

Link:   http://www.ppr.greve.dk/