Klasser

Hundige Lille Skole er en skole med et spor og 10 klasser (0.-9 klasse). Dette giver et overskueligt miljø, trygge rammer og derved et positivt læringsmiljø. Klasserne består, som udgangspunkt, af ca. 22-24 elever.  

Hundige Lille Skole er delt op i tre afdelinger/team:

•Indskolingen (0. – 3. klassetrin)

•Mellemtrinnet (4. – 6. klassetrin)

•Overbygningen (7. – 9. klassetrin).

Lærerne i de forskellige team underviser fortrinsvis i deres egen afdeling og dækker alle fagene svarende til deres årgange. Fordelene ved dette er, at lærerene specialiserer sig fagligt og pædagogisk inden for den aldersgruppe, som de har med at gøre i undervisningen.

I dagligdagen kan der ske opbrud inden for de enkelte team (arbejde på tværs af klasser i teamene eksempelvis teater eller anden form for undervisning inden for skoleåret) uden at det også skaber opbrud i de andre team. Fordelen er, at man på den måde får et bedre kendskab til børn og voksne i det enkelte team og derved skaber muligheder for samarbejde omkring børn - og kollegial supervision, idet lærerne bruger hinandens kompetencer positivt.

Skolens lærermøder, fagudvalgsmøder og lærerplanlægningsdage (LPD) er med til at binde skolen sammen på tværs af teamopdelingen. På disse møder kan teamene drage nytte af hinandens erfaringer.